H Şükrü Yayıntaş

H Şükrü Yayıntaş

132 Yazı

Hak’ikat’ten Aşkı Akıtmak; Kevser..

  Allah'ın varlığına yönelip de kimseden buğz eden yoktur. Allah'a yönelenler Allah'a

H Şükrü Yayıntaş H Şükrü Yayıntaş

Yönlendiren ve Yönelen…

  Rabbim, Mürşid için söylediği "Sen sadece yönlendir." tebliğini cana da, "Sen

H Şükrü Yayıntaş H Şükrü Yayıntaş

Dört Kuş, Dört Melek..

  Hani İbrahim: "Rabbim, bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster." Demişti. (Allah ona)

H Şükrü Yayıntaş H Şükrü Yayıntaş

İnsan İns’an’dan Beslenir..

  İnsan (beşer), İns'an (Âdem) ol'an'dan beslenir.. O'na döndürülen hak'ikat'te beşeri tarafımız

H Şükrü Yayıntaş H Şükrü Yayıntaş

Akıl, Düşünce ve Akl’etme..

  Akıl, tamamen dışarıdan gelen sinyallere karşı duyarlı bir yapıdır. Gündelik yaşamımızı

H Şükrü Yayıntaş H Şükrü Yayıntaş

MEVEDDET NEDİR?

Rıza makamı fena'nın vuku bulduğu bir makamdır.. Fiillerin birliği kabul edilmiş, sıfatlar

H Şükrü Yayıntaş H Şükrü Yayıntaş

AŞK KOLAY MIDIR?

  Aşk kolay mıdır?Aşk bir meydan, meydan bir muamma mı ki aşk'ı

H Şükrü Yayıntaş H Şükrü Yayıntaş

Hidâyet Nûruyla Yıkanmış Halka..

  Allah'ın senden kiri gidermesini istersen, mürşidine teslim olup ehl-i beyt-i Mustafa'ya

H Şükrü Yayıntaş H Şükrü Yayıntaş

Mürşid En Tepedeki Önderdir..

"Her insan topluluğunu önderleriyle birlikte çağıracağımız o günde kimlerin amel defterleri sağından

H Şükrü Yayıntaş H Şükrü Yayıntaş

Mürşid Varlığında Ölümden Hayy’ata..

Ölü olan ölü olduğunu bilmez, ölüde bir şuur, bilinç sezilmez, kabz eylemiştir

H Şükrü Yayıntaş H Şükrü Yayıntaş