Fariz Khalilli

ABBASKULU AĞA BAKIHANOV’UN ESERLERİNDE TASAVVUF VE ONUN SUFİ DOSTLARI

Azerbaycan’ın bilim adamları içerisinde Abbaskulu Ağa Bakıhanov (1794-1846) özellikle seçilir. O, ensiklopedik bilgi sahibi olmakla tarih, türk dili ve edebiyatı,

Dr. Fariz Khalilli Dr. Fariz Khalilli

AZERBAYCAN’DA YENİ SUFİ MEKTEBİ: ŞEYH EYÜP VE ZİKRCİLER

19. yüzyılın başlarında Azerbaycan’ın Şirvan bölgesinde tasavvuf faaliyetleri yeniden canlanar ve genişler. Bu faaliyetlere bölge ile yenice tanışmış rus yazarları

Dr. Fariz Khalilli Dr. Fariz Khalilli

AZERBAYCANDA NAKŞİBENDİLİK

Türk dünyasının ve özellikle Anadolunun islamlaşmasında büyük rol oynayan Yesevilik ve Nakşibendilik tarikatının en büyük mürşidi, şübhesiz, Yusuf Hemedanidir. Onun

Dr. Fariz Khalilli Dr. Fariz Khalilli
- Advertisement -
Ad imageAd image