Etiket: İbn’ül Arabî

Mahmud Erol Kılıç “İbn’ül-Arabî”

XII-XIII. yüzyılları arasında yaşamış bir sufi olan Muhyiddin İbnü’l-Arabî'nin etrafında şekillenen düşünce

Yabende Yabende