Hak’ikat’ten Aşkı Akıtmak; Kevser..

  Allah'ın varlığına yönelip de kimseden buğz eden yoktur. Allah'a yönelenler Allah'a

H Şükrü Yayıntaş H Şükrü Yayıntaş

Yönlendiren ve Yönelen…

  Rabbim, Mürşid için söylediği "Sen sadece yönlendir." tebliğini cana da, "Sen

H Şükrü Yayıntaş H Şükrü Yayıntaş

Dört Kuş, Dört Melek..

  Hani İbrahim: "Rabbim, bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster." Demişti. (Allah ona)

H Şükrü Yayıntaş H Şükrü Yayıntaş

İnsan İns’an’dan Beslenir..

  İnsan (beşer), İns'an (Âdem) ol'an'dan beslenir.. O'na döndürülen hak'ikat'te beşeri tarafımız

H Şükrü Yayıntaş H Şükrü Yayıntaş

Akıl, Düşünce ve Akl’etme..

  Akıl, tamamen dışarıdan gelen sinyallere karşı duyarlı bir yapıdır. Gündelik yaşamımızı

H Şükrü Yayıntaş H Şükrü Yayıntaş

MEVEDDET NEDİR?

Rıza makamı fena'nın vuku bulduğu bir makamdır.. Fiillerin birliği kabul edilmiş, sıfatlar

H Şükrü Yayıntaş H Şükrü Yayıntaş

AŞK KOLAY MIDIR?

  Aşk kolay mıdır?Aşk bir meydan, meydan bir muamma mı ki aşk'ı

H Şükrü Yayıntaş H Şükrü Yayıntaş

Hidâyet Nûruyla Yıkanmış Halka..

  Allah'ın senden kiri gidermesini istersen, mürşidine teslim olup ehl-i beyt-i Mustafa'ya

H Şükrü Yayıntaş H Şükrü Yayıntaş

Mürşid En Tepedeki Önderdir..

"Her insan topluluğunu önderleriyle birlikte çağıracağımız o günde kimlerin amel defterleri sağından

H Şükrü Yayıntaş H Şükrü Yayıntaş

Mürşid Varlığında Ölümden Hayy’ata..

Ölü olan ölü olduğunu bilmez, ölüde bir şuur, bilinç sezilmez, kabz eylemiştir

H Şükrü Yayıntaş H Şükrü Yayıntaş

Her Şey An Meselesi..

Beşeriyetimizi oluşturan düşünce varlığımız yaşadığımız tüm hadiseleri kayıt altına alır, anılar adı

H Şükrü Yayıntaş H Şükrü Yayıntaş

Babana Bile Güvenme..

Yaşam içinde "babana bile güvenme" sözü manevi bakımdan ele alınırsa bir değer

H Şükrü Yayıntaş H Şükrü Yayıntaş

Ehlibeyt Kokusu..

Ehlibeyt Kokusu.. Allah'ın senden kiri gidermesini istersen, mürşidine teslim olup ehl-i beyt-i

H Şükrü Yayıntaş H Şükrü Yayıntaş

Renklerin Hakikati..

Renklerin Hakikati.. Sarı gerçek, beyaz saflık, yeşil hakikattir, siyah yokluktan sonra varlıktır..

H Şükrü Yayıntaş H Şükrü Yayıntaş

Mustafa Halvetî

Mustafa Halvetî.. Sabrına denk düşen bir anın içinde tanı kendini.. İhlasın incileri

H Şükrü Yayıntaş H Şükrü Yayıntaş

Tabiatı Hatmetmek..

Tabiatı Hatmetmek.. Ateşe hakim olmak, toprağa ve havaya hakim olmaktan zordur.. Her

H Şükrü Yayıntaş H Şükrü Yayıntaş

Gönlün Saf’laşması

Ağ gönül ki Aşk'a can kulağını dikmiş, ağ gönül ki ikinci sûr

H Şükrü Yayıntaş H Şükrü Yayıntaş

Düşünce Saf’laşması

Tarik-i Aliye içinde yürüdüğümüz istikametin başlangıcı daim düşünce olmuştur. Çünkü düşünce halka

H Şükrü Yayıntaş H Şükrü Yayıntaş

Olmaz İse Olmayan Râbıtanın Hayatî Önemi!

Rab'ıta unsuru varlığın varlığına ulaşmanın tek yoludur.Rab'ıta, varlığını bağışlamak, ('ıta) varlığa kendini

H Şükrü Yayıntaş H Şükrü Yayıntaş

Allah Yaratılışın Tek Sahibidir..

Allah Yaratılışın Tek Sahibidir.. O', insanı mükemmel bir devranda yarattı.. Açılıp kapanan

H Şükrü Yayıntaş H Şükrü Yayıntaş

YEDİ NEFS MÜCADELESİ..

Ey can! Kelime-i şehadet ile girdiğin büyük kapıdan bölünmelerle karşılaşırsın.. Yani yedi

H Şükrü Yayıntaş H Şükrü Yayıntaş

O’nun Var’lığı ile Sevmek ve Gülmek..

O'nun Var'lığı ile Sevmek ve Gülmek.. Sizin anlayamayacağınız bir zaman diliminde o

H Şükrü Yayıntaş H Şükrü Yayıntaş

HALVETÎLİK GÜZERGÂHI, ESTİRİR HAKK RÜZGARI, BULDURUR VECHULLAH’I

Halvetilik yolunun yeşiline bürünmek lazım ki rengimiz, meşrebimiz ve Mürşidimiz belli olsun.

Esra Tunç Esra Tunç

SEVMEK, MARİFET EYLENMEDİKÇE HAKİKAT, VÜCUT BULMAZ

Yaşamda karşılaştığımız zorlukları ve sıkıntıları olumsuzluk mu zannederiz? Aslında sevdiğimizi söyleriz veya

Esra Tunç Esra Tunç

Niyetin Pusulasını Allah’a Yöneltmek..

EyvAllah, niyetin pusulasını Allah'a yöneltmektir..Niyet her ibadetin başlangıcıdır, niyet edilmeden kalkıp su

H Şükrü Yayıntaş H Şükrü Yayıntaş

Ölmezden Evvel…

Yönlendirme okuduğumuzu anlamak ile, yönelme işittiğimizi uygulamak ile ortaya çıkar.. Yönelen ve

H Şükrü Yayıntaş H Şükrü Yayıntaş

KESRET’TEN DOĞAN VAHDET

Her şey ama her şey ask'etmeyle (yansıma) vücuda gelir.Allah'ın varlığı yokluğuna delildir.Bu

H Şükrü Yayıntaş H Şükrü Yayıntaş

Vücud’un Olgunluğundan Önce..

İnsanın fiziki boyutunun yani bedensel formunun da bir olgunluğu yani kemalatı vardır.Kemalat

H Şükrü Yayıntaş H Şükrü Yayıntaş

Düşünce, Gönül, Ruh..

  Düşüncenin merkezi rab'ıta'dır..Gönlün merkezi mihrap'tır..Ruhun merkezi Allah'tır.. Düşünce merkezi oluşmadan yani

H Şükrü Yayıntaş H Şükrü Yayıntaş

Hüseyn-i Kerbelâ’nın Şehadeti

10 Ekim 681..Hüseyn-i Kerbelâ'nın Şehadeti Sen kıyama kalkınca,Hüseyin büyüyor içinde.Kan damlıyor yüreklerdenBüyüyor

Gülten Samtaş Gülten Samtaş

TEVHİD

Tevhid birlik demekse ikilik ortadan kalkmalı. Teklik demekse çift'lik ortadan kalkmalı. Aslında

Esra Tunç Esra Tunç

Varlık, Vermek…

Yüce Allah Kendi'ni görmeyi, bilmeyi murad etti. Kendi'nden bir nûr var eyledi,

Gülten Samtaş Gülten Samtaş

MERHAMET ETMEYENE MERHAMET EDİLMEZ..

Allah katında din İslâm'dır yani hanif din olan tevhid dinidir. Musevilik ve

Gülten Samtaş Gülten Samtaş

Bir’ini Bulmak

Mürşid'e maddesel dert tasa ile varılmaz, muhabbeti din'leyerek gelen'ek'leşir masivaya dalınmaz. Bu

H Şükrü Yayıntaş H Şükrü Yayıntaş

TANI-SEV-ÂŞIK OL; AŞK’A KURB’AN OL…

Ne aradığımızı bilmeliyiz ki bulalım. Aradığımız Hakk, ama onun hakkında ne biliyoruz?

Esra Tunç Esra Tunç

Can, Dost’tan Feyz Almaya Bakar..

Allah’ın düzen ve nizam içindeki yaratması bir silsileyi oluşturur, bu düzen ve

Esra Tunç Esra Tunç

Beden-Ruh Diyalektiği…

Cenâb-ı Hakk insan bedenini en güzel sûrette, görünüşte yaratmış, muazzam bir mekanizma

Gülten Samtaş Gülten Samtaş

Beden-Ruh Diyalektiği…

Cenâb-ı Hakk insan bedenini en güzel sûrette, görünüşte yaratmış, muazzam bir mekanizma

Gülten Samtaş Gülten Samtaş

Zahir’i Batın Kılmak

  En temelde zahiri açık, aşikâr; batını da gizli, kapalı diye biliriz.

Esra Tunç Esra Tunç

YANMAK…

Nedir bu mükafat? Gözyaşı… Bizi aldatan ve yüz üstü bırakan nefsimizi yakacak

Esra Tunç Esra Tunç

Mürşid’e Gönül Verilir, Gönülde Yer Verilir…

  Mürşid, yokluğuyla değil varlığıyla mevcuttur. Söz ettiğimiz Mürşid varlığı Hakk'tan gayrı

Esra Tunç Esra Tunç

Hakikat Aşk Yoludur…

Tek bilen Rabbim, bizleri Kendi'nden var ederken Ruhi Aşk ile sevgi üzerine

Esra Tunç Esra Tunç

VARLIK-YOKLUK

O’nun var ettiği her şey yaradılış itibariyle kendine denk değildir.Yaratılma ile noksanlığa

Esra Tunç Esra Tunç

Ölü Ruhumuza El-Fatiha..

Ölü Ruhumuza El-Fatiha.. Varlığın tek sahibi ol'an Allah'a ulaşan yoldan ayrılmayalım, zâtına

H Şükrü Yayıntaş H Şükrü Yayıntaş

Bildiren Hakk’tır, Bilen Dost’tur..

Sözünü ettiğimiz her şey var mıdır? Yok dersek o zaman nasıl bahsedebiliyoruz?

Esra Tunç Esra Tunç

Aşk’ın Kendisi’dir Dost..

Tarik, yüzünü bir yöne doğrultmaktır. Tarik bir belirliliktir. Nerde yer alacağını, ne

Esra Tunç Esra Tunç

Mânâ ol’mak..

"Eti kemiği döküp hayy'at bulup hakikate erişmelisin" beyânından mâna taşmaktadır. "Maddeyi terk

Esra Tunç Esra Tunç

Mânâ ol’mak..

"Eti kemiği döküp hayy'at bulup hakikate erişmelisin" beyânından mâna taşmaktadır. "Maddeyi terk

Esra Tunç Esra Tunç

Hayy, Hakk, Mürşid, İlim..

Sözümüze bir söz ile başlamak istiyoruz. O söz ki hep zahiri olarak

H Şükrü Yayıntaş H Şükrü Yayıntaş

Ağustos 11, 2022

Hayy, Hakk, Mürşid, İlim.. Sözümüze bir söz ile başlamak istiyoruz. O söz

H Şükrü Yayıntaş H Şükrü Yayıntaş

İstikamet Sahibi Kul..

Sabrına denk düşen bir anın içinde tanı kendini. İhlasın incileri alınıp satılacak

H Şükrü Yayıntaş H Şükrü Yayıntaş

İslâm’ı Anlamaya Çalışmak

Anlamaya çalışmak sonu gelmeyen bir eylemdir. Hal böyle olunca Allah’ı, dini anlama

Gülten Samtaş Gülten Samtaş

Kabe’nin Üzerine Gönül Konuyor..

Kabe beliriyor. Kabenin üstünde biri var. Resulullah'ın sesi geliyor. "Kabenin tepesine hangi

H Şükrü Yayıntaş H Şükrü Yayıntaş

Üçüncü Semanın Yıldızı..

O’nun Var’lığına ortak olmayan yaratılışın zühre devrinde semaya perdesiz gözlerinizle bakın. Şeffaf

H Şükrü Yayıntaş H Şükrü Yayıntaş

İlm’i Ledün, Hz. Yusuf..

Kum tepeleri beliriyor. Üç kum tepesinin ardında evler var. Çölleşmiş topraklarla çevrili

H Şükrü Yayıntaş H Şükrü Yayıntaş

Bir İlm’i Ledün, Aziz Stefanos..

Aziz Stefanos'a O', "hadi uykundan kalk da bana bir kurban ver" dediğinde

H Şükrü Yayıntaş H Şükrü Yayıntaş

SON PEYGAMBER MUHAMMED, İNSAN BİLİNCİNİN GELEBİLECEĞİ EN SON NOKTADIR

SON PEYGAMBER MUHAMMED, İNSAN BİLİNCİNİN GELEBİLECEĞİ EN SON NOKTADIR. HAKK'İKAT'TEN İLMİ TARİK

Harika Bolga Harika Bolga

Atom Altı Dünya: Düşünce Evreni

Atom Altı dünyada tüm fizik kurallarının ötesine geçen ve gözlemlenemeyen ve süregelmiş

Nazlı Yayıntaş Nazlı Yayıntaş

ASR-I SAADET’İN TEBLİĞİ

Peygamberler ve Mürşid'lerin her kelâmında Allah'a davet vardır.Bilinç boyutunda nerede ikamet ediyorlarsa

Harika Bolga Harika Bolga

Düşüncenin Lisanı Var mı?

Dil bir diğer anlamıyla lisan, seslerin bir araya gelerek anlamlı dizilimler oluşturması

Nazlı Yayıntaş Nazlı Yayıntaş

Neden İslamiyet!!

Parça parça indirilen ayetler ve  ilaveten Allah'ın Menşe-i kaynağı olarak tanımladigımız kur'an,

Harika Bolga Harika Bolga

Hz. Süleyman ile Belkıs Kıssası

Neml Suresi:Süleyman, "Ey ileri gelenler! Onlar bana teslim olmadan önce hanginiz bana

Nazlı Yayıntaş Nazlı Yayıntaş

Hıdırellez

Toprağın ile deryan birleşsin, varlığın hak'ikat'ten hıdırellez eylensin..HŞY Insan bedeni toprağı, ruhu

Nazlı Yayıntaş Nazlı Yayıntaş

Dört Mevsim

Her manevi süreç aslında maddede misalen oluşa getirilmiştir. Dünyada 4 mevsim yaşarız.

Nazlı Yayıntaş Nazlı Yayıntaş

Niyet ve Nasip

Sözlükte “yönelmek, ciddiyet ve kararlılık göstermek” gibi anlamlara gelen niyyet (niyet) kelimesinin sözlük anlamı

Nazlı Yayıntaş Nazlı Yayıntaş

Dinle

Insan sadece dinlemeli… Yalnız kulağıyla duyduğunu değil, esasen düşüncesine düşeni dinlemeli… Rabb

Nazlı Yayıntaş Nazlı Yayıntaş

Vesile

Vesileyiz, deriz, hep de duyarız. Vesile olmak nedir, ya da vesile diye

Nazlı Yayıntaş Nazlı Yayıntaş

DÜNYADA SÜREKLİ SAVAŞTAN KESİNTİSİZ BARIŞA GEÇME HER ÜLKEDE UÇ VERECEK YENİ YUNUS’LARLA GERÇEKLEŞİR

Büyük dinlerin ortaya çıktığı, insanlığın bilinen beş bin yıllık, birikimine dayanan kültürler,

Prof. Dr. Nazif Gürdoğan Prof. Dr. Nazif Gürdoğan

Tasavvufun Hakk’ikat’inde Aşk

Tasavvuf anlayışının toplum tarafından popüler olması ve sıkça telaffuz edilmesi insanın Hakk'ikat'in

Harika Bolga Harika Bolga

Aşk

Aşk bir kenz-i mahvidir. Insan'ın içinde gizlenmiştir. Aşk diyarına tarik ile müşerref

Nazlı Yayıntaş Nazlı Yayıntaş

Hayr Sen’dendir

İnsan hayra dua eder gibi, şerre dua ediyor. İnsan çok acelecidir.Isra/11 Sözün

Nazlı Yayıntaş Nazlı Yayıntaş

Avam, Havas ve Havas-ül Havas

Kulların mertebelerini ifade eden kavramlar Avam, Havas ve Havas-ül havas mertebeleridir. Kim

Nazlı Yayıntaş Nazlı Yayıntaş

Emr-i Hakk

Insan şahitlik sıfatıyla donatılmıştır. Hani elest bezminde "beli" ile tasdik edip "şehidna"

Nazlı Yayıntaş Nazlı Yayıntaş

Metaverse(Sanal Gerçeklik) Hususuna Bir Bakış

İcat edilen, ortaya çıkarılan her şey başlangıçta bir düşüncenin ve bir hayalin

Nazlı Yayıntaş Nazlı Yayıntaş

Kevn-i Cami: Eşref-i Mahlukat “Ademlik”

Kevn, oluş halinde, meydana gelen Varlık'tır. Kün (ol) emriyle alemi yaratan Cenab-ı

Nazlı Yayıntaş Nazlı Yayıntaş

Gel’ene’k ve Gör’ene’k

Ene, Bir demektir. Gel'ene'k ise Bir'den gelen ve doğrudan yansıyan ilimler bütünü

Nazlı Yayıntaş Nazlı Yayıntaş

Biliş ve Hissediş

Fark etmek bir biliştir. Biliş hali farkta mümkün olabilmektedir. Öyleyse fark, kesrettir

Nazlı Yayıntaş Nazlı Yayıntaş

O’nun Huzur’unda Huzur Bulunur

Cenab-ı Hakk'ın, insanlara olan çeşitli lütuf ve nimetleri, (16/81) vücuda getirdikleri bulunmaktadır.

H Şükrü Yayıntaş H Şükrü Yayıntaş

AN

An, tek hakikat… Tek gerçekliktir. An'da ne geçmiş ne gelecek vardır. Cümle

Nazlı Yayıntaş Nazlı Yayıntaş

Kelebeğin Yolculuğu

Yetişkin bir kelebeğin yumurtası koydu bir yaprağa... Yaprakta yuvalanan yumurtalar büyüdü, büyüdü

Nazlı Yayıntaş Nazlı Yayıntaş

Beşeriyetten İnsan’lığa…

Allah'ın isim ve sıfatlarının cem halinden zuhura gelir insan.. Allah isim ve

Nazlı Yayıntaş Nazlı Yayıntaş

İNANAN İNSANLARIN ELİNDE BİR KANDİL BİN KANDİLE DÖNÜŞÜR

Tarih içinde inançların serüveni, aynı zamanda insanlığın serüvenidir. Tarihin hiçbir döneminde, insanlığın

Prof. Dr. Nazif Gürdoğan Prof. Dr. Nazif Gürdoğan

Kalp Gözü ve Belce

"Bir gün de denizi ikiye ayırıp sizi kurtardık, Firavun ailesini de gözünüzün

Nazlı Yayıntaş Nazlı Yayıntaş

SINIRLARIN ÖNEMİNİ YİTİRDİĞİ DÜNYADA HİÇBİR ÜLKE GELEN YILLARININ GEÇEN YILLARINI ARATMASINI İSTEMEZ

Dünyada ülkelerin adil yönetimlere, zengin kültürlere ve güçlü ekonomilere sahip olmaları, gelen

Prof. Dr. Nazif Gürdoğan Prof. Dr. Nazif Gürdoğan

GÖZYAŞI

Gözyaşının terminolojik anlamı bazı etkilerin tetiklemesiyle gözümüzden akan yaş, su, tuzlu sıvıdır.

Nazlı Yayıntaş Nazlı Yayıntaş

Her Hadiseyi Hayır Bil

Her hadiseyi hayır bil,Her geceyi kadir bil,Her geleni hızır bil. Her insan

Gülten Samtaş Gülten Samtaş

TEK’BİR

Tekbir, kelime anlamı ile Allah'ın yüceliğini ve üstünlüğünü ve tek olan Varlığını

Nazlı Yayıntaş Nazlı Yayıntaş

Selâ’m Olsun..

Selâ Resulullah ile selam'laşmadır..Yaşayanlar tarafından ölüye okunması manidar olduğu kadar gidenin kalana

Harika Bolga Harika Bolga

İlim, İrfan ve Bilim Yuvası, Devlet Temeli Tekkeler

Resulullah (sav) Efendimiz, Medine’ye geldiğinde yaptığı ilk iş mescit inşa etmek oldu.

Nazlı Yayıntaş Nazlı Yayıntaş

KIS’K’AN’MA

Kıskanmak, adı üstünde an'ını kıskaca almadır. Yani an'da O'nun tarafından sana sunulan

Nazlı Yayıntaş Nazlı Yayıntaş

SABIR

Zamanın birinde bir gün bir derviş, varmış mürşidinin huzuruna... Derviş, destur isteyerek

Nazlı Yayıntaş Nazlı Yayıntaş

Aşkın Hazinelerine Tevbesiz Ulaşılmaz

Bu dünya kişinin kendini tanıma yeridir. Hatalarını bilip yetersizliklerini ve pişmanlıklarını, zaaflarını,

Nazlı Yayıntaş Nazlı Yayıntaş

FİZİK DÜNYAYLA KAPATILAN METAFİZİK DÜNYANIN PERDELERİNİ KUTSAL KİTAPLARLARA DAYANAN EZELİ VE EBEDİ BİLGELİKLE AÇMAK

Dinlerin özünde Allah’ın varlığı ve birliği vardır. Allah bir, peygamberler binlercedir. İnananlar

Prof. Dr. Nazif Gürdoğan Prof. Dr. Nazif Gürdoğan

BİLİNÇ

İnsan, düşünen, akleden, irade sahibi, aşık olan ve seven bir varlıktır. Daima

Nazlı Yayıntaş Nazlı Yayıntaş

CAMİİ

El- Camîî, Allah'ın isimlerinden biri… Manası; Bütün mükemmellikleri vasıf, fiil ve isim

Nazlı Yayıntaş Nazlı Yayıntaş

BİLİNMEYEN GÖKYÜZÜNÜN BİLGİ VE BİLGELİK HAZİNELERİ EDEBİYATÇILARLA ZENGİNLEŞEREK YENİ AÇILIMLAR KAZANIR

"Gebe Bırakan Söz"ün ustası olanlar, edebiyatı amacı yalnızca kendisi olan bir eylem

Prof. Dr. Nazif Gürdoğan Prof. Dr. Nazif Gürdoğan

Zümrüd-ü Anka

Zümrüd-ü Anka kuşunun hikayesini çoğumuz bilir. Bir çok ulusun mitlerine konu olmuş

Nazlı Yayıntaş Nazlı Yayıntaş

SEZAİ KARAKOÇ’UN NECİP FAZIL’IN ÖLÜMÜNDE YAZDIĞI YAZI

DÜN KAYBETTİĞİMİZ SEZAİ KARAKOÇ'UN NECİP FAZIL'IN ÖLÜMÜNDE YAZDIĞI BU ÖNEMLİ YAZI KENDİSİ

Prof. Dr. Nazif Gürdoğan Prof. Dr. Nazif Gürdoğan

Hakikat’ in “Sen” Puzzle’ı

"... Ahiret senin içindedir, hesap bir an değil, an içinde değişen bir

Nazlı Yayıntaş Nazlı Yayıntaş

YOLCU NEREYE ?

Ne acayiptir ki insan, dünyada yolcu olduğunun farkına varamıyor. Her şeyin başlangıcı

Eyüp Salih Eyüp Salih