Ay: Şubat 2021

FİTNE VE FESATÇILAR DURMUYOR

İnsan varolduğundan dünyada fitne ve fesat her zaman var olmuş ve var

Eyüp Salih Eyüp Salih

GERÇEKLER ACIDIR

İnsanın, gerçekleri öğrenme ve bilme hakkıdır !Her gerçeği bilmek mecburiyetinde midir ?İnsan,

Eyüp Salih Eyüp Salih