Sinem Dilara Çimdiker

Sinem Dilara Çimdiker

111 Yazı

Mânâyı Bilip Hakikatten Bakabilmek

Tasavvuf yolu, kişinin öz değerlerini ortaya çıkararak kişiye sadece ve sadece "kendi"sini

Sinem Dilara Çimdiker Sinem Dilara Çimdiker

Allah Kalpleri Mühürler mi?

Bir nimet ki sunulmuş yaşamak için, insan lime lime etmiş o nimeti

Sinem Dilara Çimdiker Sinem Dilara Çimdiker

Hû’dan Gayrı Nem Var Benim!

İnsan varoluşuyla beşer, vârlığı ile baştan aşağı Hû'dur. Bu beşeriyet insanı Hû'dan

Sinem Dilara Çimdiker Sinem Dilara Çimdiker

Tekâmül Üzerine

Kelime mânâsı düşünüldüğünde tekâmül; olgunlaşma, olgunluk ve gelişme gibi kavramlarla karşılanmaktadır. Tasavvufî

Sinem Dilara Çimdiker Sinem Dilara Çimdiker

Ve Aşk, En Kaçınılmaz Duygumuzdur

Din, dayatmalarla yaşanılacak bir şey olmadığı gibi dini ve dinî değerleri bu

Sinem Dilara Çimdiker Sinem Dilara Çimdiker

Cennet Ehli ve Manevi Rızık

"Şüphesiz muttakiler cennetlerde pınarların başlarındadırlar. Rablerinin kendilerine verdiklerini almışlardır. Çünkü onlar bundan

Sinem Dilara Çimdiker Sinem Dilara Çimdiker

Nefs ve Ruha Dair

Özlerim Meryem’in mihrap varlığından dökülen rızkı, yönelişimdeki mihrabın rızkında özlerim Meryem aşkı.

Sinem Dilara Çimdiker Sinem Dilara Çimdiker

Akletmek Nerede?

Bazen insan nereden başlayacağını bilemez olur. Sanki ne taraftan tutsa elinde kalacakmış

Sinem Dilara Çimdiker Sinem Dilara Çimdiker

CİDDİYET ÜZERİNE

Tasavvuf, manevi bir değişim ve gelişim sürecidir. Tasavvuftaki manevi seyir dikey düzlem

Sinem Dilara Çimdiker Sinem Dilara Çimdiker

Hâlden Konuşmuş Hazret Niyazi

Hâlden konuşmuş Hazret Niyazi; "Daha sonra Şeyhinin desturuyla konuşmaya başlamış ve bir

Sinem Dilara Çimdiker Sinem Dilara Çimdiker