Avatar

Özden Aydın

6 Yazı

HALVETİN TASAVVUF BÜYÜKLERİ TARAFINDAN TANIMI

Arapça’da; yalnız, tenha kalma ve tenhaya çekilme anlamlarında kullanılan halvet kelimesi, Kamûs-ı

Özden Aydın Özden Aydın

Şemseddin Sivâsî Hazretleri Eğri Seferi’nde

Osmanlı padişahları, ordu ile birlikte sefere gittikleri zaman yanlarında dönemin ileri gelen

Özden Aydın Özden Aydın

HALVETÎYYE ŞEMSÎYYE TAÇ-I ŞERÎFİ

Taç, dervişlerin başını örten, şekli görünüşü, tarikatlara göre farklılık arz eden bir

Özden Aydın Özden Aydın

Sivas’ta Doğan Güneş

Şemseddin Sivasî Hazretleri’nin kurucusu olduğu Halvetîyye Şemsîyye Silsilesi iki koldan Pîr-i Sânî

Özden Aydın Özden Aydın

İlâhi Aşk’ın Tecelligâhı Şems-i Azîz Hazretleri

Şemseddin Sivâsî Hazretleri tasavvuf tarihinde üç Şems’ten biri olarak kabul edilir.  İlki,

Özden Aydın Özden Aydın

SİVAS’IN GÜNEŞİ PÎR AHMED ŞEMSEDDİN SİVÂSÎ HAZRETLERİ

Şemseddin Sivâsî Hazretleri, Kanuni Sultan Süleyman’ın (1520-1566) saltanat devrinde Hicrî 926/1520 senesinde

Özden Aydın Özden Aydın