Avatar

Yeliz Köse

23 Yazı

Dar Anda Değil Her Anda!..

Büyük bir cehaletle ruh hamlemizi karartıyoruz. Unutuyoruz; nefsin planları gizli, saldırışı çetin…

Yeliz Köse Yeliz Köse

Şekle Sadık, Ruhtan Habersiz!..

Düşünceleri bu âlemin ötesindeki âleme çeviren İslâmiyet… İçtenlikle, riyasız olarak, baştan başa

Yeliz Köse Yeliz Köse

Mânevî Terakkî ve Şahsiyet Medresesi; Tasavvuf

Madde kesafeti arttıkça, benliğimiz bir yana itilmekte ve bu kalıbın özünde neler

Yeliz Köse Yeliz Köse

Din ile İlmin Güneşi “Rûşenî”

Gerçek âşıklar zorlu aşk yoluna girmekten çekinmezler. Bela, dert ve mihnetle harmanlanır

Yeliz Köse Yeliz Köse

Allah Aşkı’na Dön!..

Arzdan arşa dek aşk her yeri kaplar. Kâinatın intizamı, tevhidin sırrı, inancın

Yeliz Köse Yeliz Köse

Acıyı Yudum Yudum İçine Sindir!..

Hayat, ulvî âlemden ayrılık hikayesi… Asla rücu etmenin tek şartı ise aşk-ı

Yeliz Köse Yeliz Köse

Kendi Kendine Zulmetme!..

Üstüne bir ateş sıçrasa hemen onu söndürmek için yeltenirsin. İmanını yakacak olan

Yeliz Köse Yeliz Köse

En Büyük Dert, Dertsiz Olmaktır!..

Ruhî gurbette Cenab-ı Hakk sevdiği kulunu derde salar. Elemi de, kederi de

Yeliz Köse Yeliz Köse

Ehl-i Derde Dermân

Kulak verin Hasan Sezâî'ye!.. Aşkın güneşi, dünyayı aydınlatmışken neden yarasa misali mağara

Yeliz Köse Yeliz Köse

Gölgelere Sevdalanmayın!..

Fânî olanı bâkî olana tercih eder mi insan? Hakikatin devşirildiği aşk pazarları

Yeliz Köse Yeliz Köse