Etiket: Edvâr-ı Seb’a

Habib Karamânî

Harîk-i kebir cân madeninde vukua gelir. Seyr-i cemal, kesb-i kemal ancak ve

Yeliz Köse Yeliz Köse