Etiket: ferâh

ANLATIR SANA SEN’İ

Kur'an'ı etme nefsi tatmin için kıraat, can-ı gönülden güzel bir şuur ile

Sinem Dilara Çimdiker Sinem Dilara Çimdiker