Etiket: Hadid

Hakiki Hizmet Akledişle Başlar

“Azamet ve ikram sahibi Rabbinin adı ne yücedir!” (Rahman Sûresi/78) İnsana sayısız

Sinem Dilara Çimdiker Sinem Dilara Çimdiker