Etiket: Koca Ali

İÇİMDE VÂR OLAN

"İçimde vâr olan hakikat mıydı? Yoksa kuru bir gürültüden mi ibaretti yüreğimde

Sinem Dilara Çimdiker Sinem Dilara Çimdiker