Öğr. Gör. Mehmet Veysi Dörtbudak

Öğr. Gör. Mehmet Veysi Dörtbudak

11 Yazı

SÛFÎNİN VAKTİ

“Dün, dünde kaldı cancığazım, Bugün yeni şeyler söylemek lâzım” Hz. Mevlânâ “Vakt-i

“LÂ TAKNATÛ”

"Rahim durur senin adın Rahimliğin bize dedin Mürşidlerin muştuladı “Lâ taknetû” hitap

MEDAR DERNEĞİNDE ACI KAYIP

MEDAR Derneği Denetleme Kurulu Başkanı Yaşar Uğur, Hakk'a rücû etti. Mevlânâ Düşüncesi

HZ. MEVLÂNÂ MUÂRIZLARINA…

“Kâmil toprağı tutsa altın olur” Tenkit bizim kültürümüzde hoş karşılanmazdı. Son zamanlarda

ÂGÂH OL!

Mevlevîlikte ve tasavvufta bir terim vardır; “âgâh olmak”... Uyuyan dervişi, uyandırmak için

MEYDAN

Sanmanız rüsvâlıktan gam çeker ferzâneyiz Taşa çalmış şîşe-i nâmûsu bir dîvâneyiz Rûhî-i

BEŞER-ADAM-İNSAN

Mazhar-ı feyz-i ubûdiyyet olandır insan Yoksa ma’nâda kişi şekl ile insân olmaz

DOĞRU BAKMAK GEREK…

Mesnevî-i Şerîf'de usta ile şaşı çırak hikâyesi vardır. Usta çırağına "Oğlum içeri

ANLAMAK ÜZERİNE…

Geçen iki yazımızda ‘okumak’ ve ‘dinlemek’ üzerine hasbihal ettik. Bugün de “Anlamak”

DİNLEMEK ÜZERİNE…

Sevgili okurlarımız, geçen yazımızda İslam’ın ilk emri olan “Oku” kelâmı üzerine bir