Öğr. Gör. Mehmed Veysi Dörtbudak

BEŞER-ADAM-İNSAN

Mazhar-ı feyz-i ubûdiyyet olandır insan Yoksa ma’nâda kişi şekl ile insân olmaz Leskofçalı Gālib Birkaç gün önce ülkemizin köklü kuruluşlarından

DOĞRU BAKMAK GEREK…

Mesnevî-i Şerîf'de usta ile şaşı çırak hikâyesi vardır. Usta çırağına "Oğlum içeri gir, raftaki şişede su var. Onu getir!" der.

HZ. MEVLÂNÂ MUÂRIZLARINA…

“Kâmil toprağı tutsa altın olur” Tenkit bizim kültürümüzde hoş karşılanmazdı. Son zamanlarda bazı insanlarda bunu çok sık görmeye başladık. Hâlbuki

- Advertisement -
Ad imageAd image