Özden Aydın

HALVETÎYYE ŞEMSÎYYE TAÇ-I ŞERÎFİ

Taç, dervişlerin başını örten, şekli görünüşü, tarikatlara göre farklılık arz eden bir kıyafettir. Dolayısıyla taçlar, şekillerindeki farklılık nedeniyle her tarikatın

Özden Aydın Özden Aydın

Şemseddin Sivâsî Hazretleri Eğri Seferi’nde

Osmanlı padişahları, ordu ile birlikte sefere gittikleri zaman yanlarında dönemin ileri gelen şeyhleri götürmüşlerdir. Padişahlar şeyhlerden kılıç kuşanmışlar, askere manevi

Özden Aydın Özden Aydın

SİVAS’IN GÜNEŞİ PÎR AHMED ŞEMSEDDİN SİVÂSÎ HAZRETLERİ

Şemseddin Sivâsî Hazretleri, Kanuni Sultan Süleyman’ın (1520-1566) saltanat devrinde Hicrî 926/1520 senesinde Zile’de dünyaya gelmiştir. Künyesi, Ebu’s-Senâ, lakabı Şemsü’d-Dîn, ismi

Özden Aydın Özden Aydın
- Advertisement -
Ad imageAd image