Etiket: hür

Kime Kulluk Ediyorsun?..

Ruhî mertebelere erişebilme ve aynı ölçüde ahlâkî zaaflar gösterebilme… Kalbin hangi yöne

Yeliz Köse Yeliz Köse