Mahmut Dipşar

Mahmut Dipşar

31 Yazı

KÜLTÜREL DİN VE KADİM DİN

Din olgusu doğuda sanskrit öğreti anlayışıyla gelişti ve devam ediyor . Bölgemiz

Mahmut Dipşar Mahmut Dipşar

MÜRŞİDDEN NE BEKLİYORUZ ?

Mürid ( talip ) demek üzerindeki hegomanyayı kaldıran demek. Yani irade kendi

Mahmut Dipşar Mahmut Dipşar

CENNETİ Mİ ALLAH’I MI TALEP ETMELİYİZ?

Nutk-u şerif’de Kenan Rifai Hzleri ne güzel anlatmış : Dünya diyerek geçme

Mahmut Dipşar Mahmut Dipşar

İRŞAD

İrşadı mürid gerçekleştirir. Önemli olan müridin mürşide bakış tarzı. Tam bir teslimiyet

Mahmut Dipşar Mahmut Dipşar

MÜRŞİDİN ÖZELLİĞİ

MÖ 320 de Makedonyalı Büyük İskender Hindistanı feth etmeye karar verince duasını

Mahmut Dipşar Mahmut Dipşar

BUGÜN ONUN (ks) DOĞUM GÜNÜ…

Hicrî 6. yılda Cemaziyelevvel ayının 5. günü dünyamızı şereflendirmişti. Doğduğu gün Dedelerin

Mahmut Dipşar Mahmut Dipşar

ŞEHADET KİME EDİLİR ?

10 Ocak 630'da Mekke feth edilince Resulullah(sav) orada yaşayanları inançlarında özgür bıraktı.Genel

Mahmut Dipşar Mahmut Dipşar

MÜRŞİDİN ÖZELLİĞİ

M.Ö. 320 yıllarında Makedonyalı Büyük İskender Hindistan'ı feth etmeğe karar verince duasını

Mahmut Dipşar Mahmut Dipşar

SIR ÇÖZME YETKİSİ

İrfaniyet kadim bilgeliktir. Hakkı dış dünyada arayanlar alim olurlar. Nefsinde bulanlar ise

Mahmut Dipşar Mahmut Dipşar

BU ÂLEMDEKİ GERÇEK İSMİMİZ NEDİR?

Ey insan görünüşte bu âlemde sen bir isimden (esmadan) ibaretsin. Ancak bu

Mahmut Dipşar Mahmut Dipşar